Vi har fået ny hjemmeside!

Et af bestyrelsens indsatsområder er at være mere aktive på hjemmesiden og i offentligheden.

Vi har derfor lagt en ny strategi for, hvordan vi kan blive mere synlige både inden for og udenfor DOF.
En del af denne strategi er, at bestyrelsen i 2018 besluttede at nedlægge den nuværende hjemmeside, som aldrig er blevet helt færdig, og som ikke har fungeret efter hensigten. Bestyrelsen har besluttet at koble sig på det hjemmesidetilbud, DOF har til alle lokalafdelinger. Herved bliver designet mere ensartet for alle DOF’s hjemmesider, og denne hjemmeside er lettere at arbejde i.

Vores ambitionen er en aktuel hjemmeside med afvekslende stofområder, hvor du let kan finde de oplysninger, du har brug for, og hvor du kan følge med i lokalafdelingens mange aktiviteter. Det være sig nyt om naturpolitisk arbejde, ture og møder, kurser, feltarbejde og aktuelle fugleobservationer. 

Vi håber, du vil synes, det er lettere at finde rundt, da vores hjemmeside nu ligner de øvrige DOF hjemmesider.

Bliv bidragsyder

For at vi kan gøre siden så varieret og levende som muligt, er det vigtigt, at vi også modtager input fra DOF Nordsjællands medlemmer eller brugerne af siden. Er der et emne, du ønsker at få taget op, ønsker du at bidrage med en god historie, nyt fra felten eller fotografier, kan du kontakte bestyrelsen, så følger vi hurtigt op.