Feltudvalgets formål er

  1. at tilvejebringe data til brug for beskyttelse af fuglefaunaen og forbedring af fuglenes levevilkår indenfor lokalafdelingens område ved at

• koordinere feltarbejdet
• Udarbejde optællingsvejledninger
• Indsamle data til formidling
• Formidle data

2. Være socialt og fagligt støttende for feltornitologerne ved at

• Sørge for, at der er aktiviteter, som understøtter feltornitologernes arbejde
• Arrangere sammenkomster
• Arrangere diverse konkurrencer, som binder feltornitologerne sammen

For at kunne opfylde dette er feltudvalget organiseret i forskellige grupper - se diagrammet: