Svaleklire tornskade Per Ekberg

Svaleklire overvåger over ungerne nedenfor, imens rødrygget tornskade holder udkig efter en skovskade. Foto Per Ekberg

Som følge af, at EU i sin tid udpegede nationale Natura 2000 områder startede Dansk Ornitologisk Forening et projekt i 2004-2013, hvor alle lokaliteternes fuglebestande blev fulgt meget nøje.

Projektet er afsluttet, men i DOF Nordsjælland besluttede vi at videreføre opgaverne i drift, og resultaterne indgår i det årlige dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland.

Et af områderne, som fortsat følges meget nøje er Gribskovområdet.

Da caretakerprojektets hjemmeside ikke længere er aktiv, vil resultaterne af hvert års optællinger i stedet blive offentliggjort her på DOF Nordsjællands hjemmeside.

Du kan læse status for 2017 i sin helhed her

Optællingerne af fuglebestandene har tidligere været offentliggjort på Caretakerprojektets hjemmeside: https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=108