DOF Nordsjælland er en lokalafdeling under Dansk Ornitologisk Forening,

og vi arbejder lokalt for 

• Beskyttelse af fugle og deres levesteder
• Indsamling og udbredelse af viden om fugle
• Fugleoplevelser i naturen
• Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

I menuen til venstre kan du finde mere om bestyrelsen vores vedtægter, organisering og generalforsamlinger.

Her kan du også se, hvordan du kommer i kontakt med os.

Læs mere om medlemsskab her