Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 3. februar 2024- Dagsorden nu med bilag

Generalforsamlingen afholdes på Nødebo Kro og starter  kl. 13.00 med følgende dagsorden   1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning om lokalafdelingens...

Generalforsamling 3. februar 2024 i DOF Nordsjælland

Vil du med på fugletur til Rusland som optakt til generalforsamlingen d. 3. februar 2024? Læs nedenfor - og tilmeld dig senest 16/1 2024 til Holger. Så får...

Nu starter en ny sæson med Boligbirding

Vær’ med i det spændende Boligbirding projekt fra 1. januar 2024! Jamen, hvad kræver det? Det kræver, at du kender de mest almindelige fugle og har lyst...

Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 3. februar 2024 på Nødebo Kro

"Lovformelig" indkaldelse med dagsorden følger, men her et forvarsel om, at vi starter starter dagen med en tur til Fugleværnsfondens RUSLAND. Mødested for turen...

Mursejlerprojekt- Kgs Nordsjælland og DOF Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i flere år haft et Mursejlerprojekt, der vil fremme Mursejlerens ynglemuligheder. Mursejleren er presset og i tilbagegang,...

DOF Nordsjælland har fået ny mailadresse

Vores gamle mail-postkasse er brudt sammen, så vi har måttet skifte adresse.Den nye er:jo.frederikssund@gmail.com Vi beklager ulejligheden. /John Hansen, Formand

Ørneklubben – god start i Nordsjælland!

Ørneklubben – god start i Nordsjælland! Ørneklubben er et tilbud til børn i alderen 6-12 år. Klubben har i 2023 startet aktiviteter i Nordsjælland, og med...

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.

Status over DOF Nordsjællands medlemsaktiviteter 1. halvår 2023.   I Aktivitetsudvalget har vi til opgave at sørge for, at der er mange forskellige arrangementer,...

Ørneklubben - nu også i Nordsjælland!

af naturvejleder og fugleambassadør, Mikkel Østergaard Harder. Ørneklubben er et tilbud til børn i alderen 6-12 år. Interessen for Ørneklubben er støt stigende...

Generalforsamling i DOF Nordsjælland

Over 40 DOF-medlemmer mødte op til DOF Nordsjællands årlige generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 28. januar 2023 på Nødebo Kro kl. 13.00. Forinden...
1 ... 8