Kommentarer til Søborg Sø projektet

Naturgenopretningsprojektet Søborg Sø er i fuld gang. I forbindelse med projektet har Naturstyrelsen oprettet en følgegruppe til projektearbejdet. Følgegruppen...

Fredningssagen vedr. Esrum Søs omgivelser

DOF Nordsjælland har sendt høringssvar vedr. den verserende fredningssag om Esrum Søs omgivelser. Vi er enige i, at det er en god ide at sammenlægge de ni fredninger...

Spændende udstilling på Kirkehavegaard

Se udstillingen "Kyst" af den engelsk/bornholmske kunstner Ben Woodhams. Ben Woodhams besluttede sig for i 2018 at skildre hele den bornholmske kyst gennem...

Min yndlingsfugl Hvepsevågen

En beskrivelse af Hvepsevågen både som ynglefugl i Gribskov og som trækfugl over Skansebakken. Hvepsevågen har altid fascineret mig og er en af mine yndlingsfugle!Det...

Boligbirding resultater for 2019

Den store landsdækkende Boligbirding 2019, som er blevet afholdt fra 1. januar til 30. juni, er nu slut.Den store rapport, som initiativtager Lasse Braae fra DOF...

Velbesøgt arrangement på Melby Overdrev

Søndag d. 12. maj havde DOF Nordsjælland, DN Halsnæs og Naturstyrelsen et velbesøgt arrangement om naturen på Melby Overdrev Allerede før kl. 10 var...

Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan for 2020 til 2026, hvoraf det skal fremgå, hvordan nationalparken skal udvikle sig over...

Ørneklubbens første tur var en ørnetur til Skåne

Regnen silede ned, og vinden nærmede sig stormstyrke, da Ørneklubben havde sit første arrangement - en ørnetur til Skåne.Ørneklubben er en ny klub i DOF. Målgruppen...

Forslag til Naturstyrelsen

DOF Nordsjælland har sendt input til Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov.Repræsentanter fra bestyrelsen og NPU har deltaget...

Registrering af hunde på Melby Overdrev

Hjælp DOF Nordsjælland med at registrere løse hunde og hunde i snor i DOFbasen. Det er et stigende problem med antallet af hunde på Melby Overdrev og især...
1 ... 3