DOF Nordsjælland er høringsberettiget i mange offentlige sager.

Den demokratiske ret benytter vi os af, velvidende at det normalt ikke flytter det helt store, men vi synes, vi er nødt til at ytre os, når vi får muligheden.
Når lejligheden byder sig sender vi også vores kommentarer til forskellige planer inden beslutningerne bliver sendt i høring for på den måde at få indflydelse på beslutningerne i selve processen.

Vi lægger altid vores høringssvar ud som nyheder, men de forsvinder tit i mængden, derfor har vi samlet vores høringssvar i et overblik nedenfor:

2020-03-04 Høringssvar på nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland

2019-10-14 DOF Nordsjællands kommentarer til Teknisk Rapport, Naturgenopretningsprojekt
Søborg Sø

2019-09-27 Fredningssagen vedr. Esrum Søs omgivelser

2019-04-11 Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

2019-03-17 Notat vedr. urørt skov og anden biodiversitetsskov

2018-12-03 Protest mod et påtænkt opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers

2017-10-23 Nationalpark Kongernes Nordsjælland - høringssvar