DOF Nordsjælland afholder en årlig ordinær generalforsamling i følge DOF Nordsjællands vedtægter. Generalforsamlingen afholdes sædvanligvis den sidste weekend i januar.

Generalforsamlingen gennemføres efter reglerne i §4 i DOF Nordsjællands vedtægter.

Forslag skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse.

Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres under nyheder her på hjemmesiden og på Facebook senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

I menuen til venstre kan du finde materialet fra de tidligere generalforsamlinger under årstal.