Mursejlerprojekt- Kgs Nordsjælland og DOF Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland har i flere år haft et Mursejlerprojekt, der vil fremme Mursejlerens
ynglemuligheder. Mursejleren er presset og i tilbagegang, og der er i den forbindelse sat en række kasser
op i nationalparken for af fremme Mursejlerens muligheder for at finde ynglesteder.
I samarbejde med DOF-Nordsjælland søger vi observatører der vil overvåge opsatte kasser, for at se om
Mursejlerene vil bruge kasserne.
Overvågningen: Vi søger personer der tilser kasserne på de opsatte steder. Det forventes at Mursejlerene
er væk i længere tid, da fuglene kan trække væk fra området, når det er dårligt vejr og søger føde andre
steder. Ungerne kan være alene, hvor de går i en slags dvaletilstand, hvis forældrene er væk i op til 5 døgn.
Det er derfor nødvendigt at tilse kasserne gentagne gange, selv om et besøg virker som om kassen er
ubrugt. Overvågningen sker i Mursejlernes yngletid fra mid. maj til ult. Juli

Tilmelding som observatør sker til Ivan Olsen ivan939@outlook.dk

Mursejler

Vi mangler observatører til Følgende lokaliteter:

Hillerød: Gadevang, Skovskolen og Kulsviergården

Fredensborg: Krogerup Højskole, Skolen på Slotsvænget og Fredensborg Slot

Gribskov: Esrum Mølle og Gilleleje Golfklub

Helsingør: Hellebæk og Snekkersten skoler, Værfthallerne, Flynderup gård og Hornbæk Golfklub

Vi har nu fået observatører på følgende lokaliteter:

Hornbæk Skole, Vestskolen Hillerød, Alle lokaliteter i Halsnæs kommune