Høringssvar på VVM-rapport for Søborg Sø

I projekt Søborg Sø er målet er genopretning af søen og genskabe landskabet mellem Søborg og Græsted, som det så ud før området blev drænet. Projektet...

Beredskabsplan 6. januar 2021

  Generel coronavirus (COVID-19) beredskabsplan for hele DOF (gældende fra 6. januar 2021 til foreløbig 28. februar 2021): Frem til 17. januar 2021 gælder...

Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 6. februar 2021

Den årlige Generalforsamling, der plejer at blive afholdt på Nødebo Kro, vil i 2021 foregå pr. mail. Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre,...

Corona nedlukning

Bedst som vi lige var kommet i gang med aktiviteterne igen, så må vi endnu engang lukke alle vores aktiviteter for medlemmerne ned, da vi ikke er omfattet af de...

Pressemeddelelse

DOF Nordsjælland hilser den nye Naturnationalpark velkommen! Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland er begejstrede for, at Nordsjælland lokalt skal bidrage...

Ny opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel coronavirus (covid 19) beredskabsplan for hele DOF gældende fra 12. maj 2020 DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet...

Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...

Coronavirus - beredskabsplan for hele DOF

Dansk Ornitologisk Forening har udsendt en beredskabsplan, for hele DOF. Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID 19! Det betyder at: Alle DOFs...

Høringssvar på nationalparkplan for Kongernes Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening har sendt høringssvar på nationalparkplanen. Overordnet er vi meget tilfredse med planen og det fokus, der er på naturen. Du kan...

Generalforsamling 2020

Årets generalforsamling blev afholdt som vanligt på Nødebo Kro, men i år i et forårsagtigt og dejligt vejr. Det havde også lokket mange af huse og generalforsamlingen...
1 ... 3