Boligbirding fortsætter i 2021 – dog med lidt ændringer og udvidelser i forhold til 2020. Nu skal hver enkelt deltager indtaste observationer både i DOF-Basen og i nogle specielle skemaer for dels fugle og dels andre dyregrupper.

Boligbirding er foruden en konkurrence, som mange finder spændende, i princippet også en fænologisk undersøgelse, fordi man kan registrere ankomst til ens af de forskellige arter om foråret.

Lasse Braae fra DOF Vestsjælland, der er primus motor i hele Boligbirding-projektet har skrevet om regler og tilmelding. Lasses tekst med lokal tilpasning for DOF Nordsjælland ser du herunder:  

Solsort 2020 JensLodal

Solsort, foto Jens Lodal

Boligbirding regler og tilmelding                                                                       

Boligbirding løber i et halvt år. Forår fra og med 1. januar til og med 30. juni og efterår fra 1. juli til 31. december og dækker hele landet.

Du kan være til at registrere fugle og/eller andre dyregrupper. 

Reglerne for deltagelse er som følger:

1. Observationerne skal indtastes i DOFbasen og de(n) aktuelle tabel(ler)/skema(er).

2. Observationerne skal foretages fra boligen. Det inkluderer observationer foretaget i omgivelser nær boligen som fra haven, fra gårdspladsen eller fra altanen. Eneste krav er, at når du registrerer en fugl (art), skal du være på din matrikel. Hvis din grund er på flere 1000 kvadratmeter, skal nær boligen tages ret bogstaveligt - du bør maks være 100 m væk fra boligen (af hensyn til sammenligneligheden med andre observatører). 

3. Fuglene kan både være set eller hørt, men skal være sikkert bestemt. Det samme gælder for andre dyr - fx må Ræv, Rådyr, Krondyr og diverse frøer godt være kun hørt.

4. Der må både benyttes kikkert og teleskop.

5. Der må gerne fodres.

6. En art tæller kun en gang, selv om der ses forskellige racer. Altså er eksempelvis Sydlig og Nordlig Halemejse kun én art, og sp. registreringer tæller ikke.

7. I feltet “Noter” under Turens Data (felt nr. 7) i DOFbasen, skal der skrives Boligbirding, hver gang du registrerer en tur med en ny art i konkurrencen. Du er givetvis velkommen til at registrere yderligere observationer af hver art i basen.                                                                                               

8. For hver ny art man ser eller hører, skal der i noten under art fortløbende indtastes BB F1, BB F2, BB F3. Som Gråspurv (BB F1), Solsort (BB F2), Stor Flagspætte (BB F3) osv. BB står for Boligbirding og F står for forår. I andet halvår bruges BB E1, BB E2, osv, hvor E står for efterår. Du behøver kun at registrerede hver art en gang. Ved at bruge BB F eller BB E gør man det søgbart i DOFbasen (der skal være mindst 4 karakterer!) - brug af F og E gør det muligt at skelne mellem for- og efterårs observationer.

9. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig oprettes en tur for hver lokalitet, når du registrerer dine observationer i DOFbasen. Ser man for eksempel ud mod Sorø Sø fra stuen skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø Sø, og ser man ud over Sorø By fra køkkenet, så skrives de observationer i turens data som lokalitet Sorø By.

10. Du kan komme med i projektet i hele perioden, men jo før du kommer i gang jo flere arter er der mulighed for. Især er det vigtigt at være med fra starten om efteråret, idet en række arter (fx Gøg, Kærsanger, Gulbug) stadig kan høre synge i de første dage af juli - herefter er de stort set umulige.

11. De sidste indtastninger skal være foretaget senest 10. juli henholdsvis 10. januar.

12. Gråsisken (Lille hhv Nordlig) er slået sammen til 1 art i dette projekt.

13. For andre dyregrupper tæller alle de arter, der kan tastes i DOFbasen.

14. Kun levende dyr tæller - så de døde mus katten slæber med hjem tæller altså ikke!                 

Tilmelding er nødvendig for at vi kan oprette dig i skemaet. Du bedes oplyser følgende:

1. Navn, Lokalafdeling og kommune (hvor du deltager i konkurrencen - kunne være dit sommerhus)

2. DOFbase obsevatørkode, det er den du bruger, når du logger på, for eksempel 4500LBR

3. Din Google konto user eller Gmail user, hvis du har en sådanne (så du kan få adgang til skemaet).

4. Adresse eller i hvert fald postnummer.

Tilmelding sker til Lasse Braae på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til Jens Lodal, som er lokal koordinator for DOF Nordsjælland, på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Når du har tilmeldt dig, får du en mail med adgang til de forskellige skemaer til indtastning af dine bolig-birding observationer. Der er link til vejledninger oppe i vestre hjørne af hvert skema.

Vi “genbruger” skemaerne fremover - så hvis du har deltaget i foråret 2021 behøver du ikke tilmelding i foråret 2022 (idet du allerede har adgang).

Deltagerne er velkomne til at få hjælp omkring brugen af DOFbasen hos Jens Lodal.

Hjælp vedrørende skemaerne kan fås hos Jens Lodal eller LBR.

Du kan også følge med i de enkelte deltageres oplevelser på facebook-siden ”Boligbirding”.

Vi ser frem til en spændende fugledyst, og håber du glæder dig lige meget som os.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget

Tornirisk han juli 2018 JensLodal
Tornirisk, foto Jens Lodal


Boligbirding konkurrencen for 2020 er afsluttet med udgangen af juni måned. Det blev med rekord i antallet af deltagere, nemlig 27 mod tidligere højeste antal på 23 i 2019. Antallet af registrerede arter slog også rekord med 129 arter mod sidste år på i alt 124 arter.
Sidste år var højeste antal arter på en matrikel 96, men det tal blev ikke helt nået i år, hvor 93 blev den lokale rekord i Nordsjælland, og det var Luise Ekberg, der hjemtog den sejr. På andenpladsen kom Erik Groth-Andersen med 91 arter, og på tredjepladsen kom Henrik Bjørslev med 84 arter. Slutresultat for alle deltagere ses i listen herunder. Tillykke til alle med de opnåede resultater og et ekstra tillykke til Luise for førstepladsen.
Se hele rapporten for 2020, januar til og med juni, tryk her.

Boligbirding for resten af året
Med en meget hurtig, nærmest spontan indsats, er der blevet igangsat en Boligbirding for resten af året, så har man lyst, kan man fortsætte. Lasse Braae, som har været den store drivkraft i spidsen for projektet, har sat de nødvendige redskaber til rådighed. Hertil hører et særligt skema for alle observationer, som svarer til det, jeg som lokal koordinator i foråret har lagt alles observationer over i.
Betingelsen for at være med resten af året er, at man selv lægger sine data ind i det særlige skema. Det kræver en særlig adgang, og den får man ved at skrive til Lasse Braae med en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ud over at lægge data ind i denne særlige tabel, skal man stadig indtaste sine observationer i DOF Basen. For at gøre det hele brugbart, skal det være søgbart i DOF Basen, og derfor skal man i årets anden halvdel nummerere sine observationer BB E1, BB E2 osv. Det er vigtigt, at man starter med BB E, altså fire karakterer inklusive mellemrummet, fordi der i DOF Basen kræves 4 karakterer som minimum i et søgefelt.
Jeg vil stadig sidde i baggrunden og være behjælpelig med at få det hele til at fungere. Kontakt mig blot på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Der er i øvrigt en særlig gruppe på Facebook, nemlig ”Boligbirding”, hvor man løbende kan følge med i, hvad der sker landet over.
Rigtig god fornøjelse til alle med fugleobservationer – uanset om det sker til Boligbirding eller ej – der er nok af gode fugleoplevelser, som venter derude.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget

Nu er der kommet rigtig gang i trækfuglene fra syd, både rovfugle og ikke mindst de mange sangfugle og vadefugle.

Siden sidste korte rapport er vi nu blevet 26 deltagere i DOF Nordsjælland. Antallet af registrerede arter er nu oppe på 113, og det skal nok blive til endnu flere gennem de kommende to måneder.

Silkehale 030420 JensLodal

Silkehaler optrådte i flokke til hen i april måned. Foto Jens Lodal.

Der er jo tale om en konkurrence, så det er relevant at se på stillingen blandt deltagerne, og den får du her:

Boligbirding status 010120 300420 JensLodal

Det bliver spændende at se, om nogen skulle være så heldige at komme op på 100 arter eller mere.

Hvis du vil se, hvor mange deltagere der har registreret de enkelte arter, får du her en oversigt over de i alt 113 registrerede arter:

Boligbirding arter 010120 300420 JensLodalHovedkoordinator på Boligbirding er Lasse Braae fra DOF Vestsjælland, Han har lavet en ret detaljeret rapport, "Boligbirding månedsrapport for april 2020", gældende for hele landet. For alle 13 lokalafdelinger er der opgørelser over antallet af deltagere, observerede arter og geografiske forskelle, så vidt de kan ses af indtastningerne i DOF Basen. Rapporten kan ses ved at klikke her.

Rigtig god fornøjelse de sidste to måneder til alle jer deltagere – og ønsker nye at komme med, så kan reglerne for deltagelse ses ved klik her.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget

Tornsanger 2018 JensLodalBoligbirding konkurrencen har nu kørt i fem måneder, og der er undervejs kommet stadig flere deltagere til, så nu er vi oppe på 27 fugleobservatører. Det er rekord i forhold til foregående år, hvor der har været op til 23 deltagere i 2019.

Sidste år blev der i alt for de seks måneder registreret 124 arter. Derfor er antallet af arter allerede nu over den hidtidige rekord, idet det samlede antal arter allerede nu har rundet 126, og herunder ses, hvordan stillingen er efter fem måneder:

Boligbirding status 010120 310520 JensLodal 

Nu går vi ind i den sidste måned, og der kan nå at komme endnu flere arter på de enkelte matriklers artslister. Det bliver spændende at se, om vi i Nordsjælland kan nå op over de 96 arter, som var det højeste antal i 2019 på en enkelt matrikel?

Hovedkoordinator på Boligbirding er Lasse Braae fra DOF Vestsjælland, Han har lavet en ret detaljeret rapport, "Boligbirding månedsrapport for maj 2020", gældende for hele landet. For alle 13 lokalafdelinger er der opgørelser over antallet af deltagere, observerede arter og geografiske forskelle, så vidt de kan ses af indtastningerne i DOF Basen. Rapporten kan ses ved at klikke her.

Fortsat rigtig god fornøjelse for alle, der deltager og alle dem, der følger med i konkurrencen her på hjemmesiden.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget

Ny deltager?

I disse tider med corona-virus/covid-19 er mange mennesker tvunget til at være meget hjemme. Under sådanne forhold kan Boligbirding være et både sjovt og givende projekt at deltage i. For mange er det nu muligt at se sig omkring på matriklen på stort set alle tider af dagen – alle ugens dage, i stedet for kun i weekenden. Samtidig giver projektet jo ingen CO2-belastning for miljøet…..
Du kan læse om reglerne for deltagelse her.
Du behøver ikke at tilmelde dig, for når du følger reglerne for indtastning i DOF Basen, skal vi nok finde dine registreringer til brug for databearbejdning.
Det er aldrig for sent at starte, og der sker meget i de kommende måneder med trækkende fugle gennem landet og ankomst af ynglefugle fra vinterkvartererne.

Groensisken 2020 JensLodal

Status for de allerede deltagende

Boligbirding-projektet er kommet godt i gang nu. Her midt i marts måned har 21 deltagere registreret i alt 76 arter. Det er en lille smule under niveauet fra sidste år. En forklaring er måske, at mange af de traditionelle vintergæster i haverne ikke rigtigt har vist sig i den ekstremt milde vinter, vi lige har været igennem. Som i de tidligere år er der en vis spredning i det antal arter, de enkelte deltagere har indtastet, men sådan skal det også være i en konkurrence. Der er jo også store forskelle på de lokaliteter, der dækkes af den enkeltes matrikel.
Status for antal arter per deltager i perioden 1. januar til og med 15. marts ser således ud:

Boligbirding status 010120 150320 JensLodal Alle nuværende og kommende deltagere ønskes rigtig god fornøjelse med projektet, og så kan vi alle sammen glæde os til foråret med nye arter på vej.

/Jens Lodal, Aktivitetsudvalget

Underkategorier