Garetakergruppen for Grib Skov blev nedsat i 2003 og har lavet optællinger af de Natura 2000 udpegede ynglefugle siden.

Gruppen har desuden i samme periode registreret en række udvalgte fåtallige og/eller sårbare ynglefugle - Krikand, Svaleklire, Musvåge, Duehøg, Lille Flagspætte, Rødtoppet fuglekonge, Broget fluesnapper.

Nedenfor finder du links til artiklerne om de registreringerne for de enkelte år.

Status 2023

Status 2022

Status 2021

Status 2020

Status 2019

Status 2018

Status 2017

De tidligere optællingerne af fuglebestandene er offentliggjort på Caretakerprojektets hjemmeside: https://dofbasen.dk/IBA/nyt.php?lokid=108