Høringssvar på VVM-rapport for Søborg Sø

I projekt Søborg Sø er målet er genopretning af søen og genskabe landskabet mellem Søborg og Græsted, som det så ud før området blev drænet. Projektet forventes indviet i 2023.

Projektet er nu så langt at der er lavet en vurdering af konsekvenser for miljøet (Miljøkonsekvensrapport).

DOF Nordsjælland har indsendt høringssvar, som du vil kunne læse her