Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 6. februar 2021

Den årlige Generalforsamling, der plejer at blive afholdt på Nødebo Kro, vil i 2021 foregå pr. mail.

Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre, hvorvidt vi med de Corona-retningslinjer, vi arbejder under, kunne gøre mødet fysisk. Det har vi vurderet næppe vil være muligt, og har derfor valgt allerede nu at forberede afholdelse af Generalforsamlingen via e-mail.

Proceduren vil være følgende:

  1. Ønsker du at deltage på Generalforsamlingen, sender du en e-mail om dette til DOF Nordsjællands formand Luise Ekberg på formand@dofnordsj.dk
  2. Tilmeldingen skal være formanden i hænde senest en uge før selve generalforsamlingen. Det vil sige senest d. 30. januar 2021.
  3. Ved tilmelding får du en mail, der indeholder: Formandens årsberetning, regnskab og budget. Liste med medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, der er på valg i 2021. Der er forslag til revisor og forslag til medlemmer til repræsentantskabet. Udover dette udsendes med mailen også forslag modtaget fra medlemmerne.
  4. Senest kl.16.00 på dagen for Generalforsamlingen, d. 6. februar 2021 skal tilmeldte medlemmer have returneret deres afgivne stemmer. Du kan meddele, at du stemmer ja til det hele. Du kan også angive, hvilke dele du stemmer henholdsvis ja og nej til.
  5. Uvildige stemmeoptællere opgør derefter afstemningsresultaterne, og arrangørerne (bestyrelsen i DOF Nordsjælland) udsender dem til deltagerne – og offentliggør det siden i et referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden.

Ønsker du opstilling til bestyrelse evt. som suppleant eller opstilling til repræsentantskabet evt. som suppleant, så skal du ifølge vedtægternes § 4 stk. 5 indsende dit ønske, underskrevet af mindst 5 stillere, som alle skal være medlem af DOF Nordsjælland. Opstillingen skal være os i hænde senest d. 16. januar 2021.

Vi håber på denne måde at kunne gennemføre vores årlige Generalforsamling uden forsinkelse.
Det er rigtig vigtigt at kunne starte året med et mandat fra medlemmerne og eventuelt med nye og friske kræfter i bestyrelsen.

Vi ved godt, at ingenting rigtig kan måle sig med de sociale værdier, der ligger i at mødes fysisk, se hinanden og snakke sammen. Men sådan må det være, indtil Corona situationen ændrer sig.
Til gengæld vil vi forberede et socialt arrangement, som vi vil afholde som erstatning for den del af Generalforsamlingen, som er udover det formelle. Men det melder vi tilbage om, når vi er på den anden side af Coronaen.

Vi ser frem til at modtage jeres tilmeldinger ?

Se dagsorden