Andet dialogmøde 7. oktober 2019

Vi har afholdt det ordinære dialogmøde med Naturstyrelsen, hvor Naturstyrelsen fortalte lidt om, hvad der rører sig på enhedens arealer og hvor vi fra DOF Nordsjællands side ønskede at drøfte fire punkter, som vi anser for de vigtigste lige i øjeblikket: Nyt notat fra DOF vedr. mountainbikekørsel, fiskeørnerede i Harager Hegn, de almindelige rovfugle og vores samarbejdsform.

Vi havde en meget konstruktiv dialog.

Du kan læse referatet her:

Referat 7. oktober 2019

Bilag, Notat om MTB kørsel

Bilag, Status på udpegningsarter i Gribskov

 

Første dialogmøde 20. februar 2019

DOF Nordsjælland har afholdt et lidt forsinket 2018 dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland, hvor vi dels drøftede bestandstallene for udpegningsarterne i Natura 2000 området Gribskov og dels udbredelsen af udpegningsarterne for Natura 2000 området Arresø. Herudover ønskede vi at drøfte, hvordan vi kan imødegå problemerne med løse hunde i naturen, hvor hund skal føres i snor - og vi ønsker også at få en aftale med Naturstyrelsen om nedlæggelse af selvbestatede MTB-spor i skovene på steder, hvor sporene er til stor gene for fuglelivet.

Vi havde en frugtbar dialog om disse emner, og du kan læse hele referatet fra mødet her:

Referatet 20. februar 2019

Bilag 1 Status på udpegningsarterne for Gribskov

Bilag 2 Status på udpegningsarterne for Arresø

Bilag 3 Samarbejdsaftale med Naturstyrelsen Østsjælland (nu NST Hovedstaden)