Vi har afholdt det årlige ordinære dialogmøde med Naturstyrelsen d. 17. november.

Naturstyrelsen fortalte om planerne for den nye Naturnationalpark i Grib Skov, hvorefter vi havde en generel drøftelse af muligheder og problemstillinger. 
Herudover drøftede vi på DOF Nordsjællans foranledning problemer og løsningsmuligheder i forhold til løse hunde i naturområderne - specielt på Melby Overdrev og status på udpegningsarterne i Grib Skov og rovfuglene i St. Dyrehave.

Du kan læse referatet her:

Referat 17. november 2020 

Bilag 1, Status på udpegningsarter i Grib Skov

Bilag 2, Status på ynglende rovfugle i St. Dyrehave