Bidrag til udvikling af Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal udarbejde en nationalparkplan for 2020 til 2026, hvoraf det skal fremgå, hvordan nationalparken skal udvikle sig over...

Forslag til Naturstyrelsen

DOF Nordsjælland har sendt input til Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov og biodiversitetsskov.Repræsentanter fra bestyrelsen og NPU har deltaget...

Registrering af hunde på Melby Overdrev

Hjælp DOF Nordsjælland med at registrere løse hunde og hunde i snor i DOFbasen. Det er et stigende problem med antallet af hunde på Melby Overdrev og især...

Dialogmøde med Naturstyrelsen Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening lavede den første aftale med Miljøministeriet i 2012, den såkaldte Ministeraftale. Aftalen er siden fornyet og gælder samarbejdet...

Medlemskort til DOF

DOF er i færd med at rundsende medlemskort til foreningens medlemmer. Så har du endnu ikke modtaget dit, så er det på trapperne. Af følgebrevet fremgår, at...

Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt sit første møde efter generalforsamlingen, mandag d. 4. februar 2019 og konstituerede sig med Luise Ekberg som formand, John Hansen som næstformand...

Generalforsamling 2019

DOF Nordsjælland har i lørdags afholdt den årlige generalforsamling. Luise Ekberg byder velkommen til generalforsamlingen. Foto John Dreyer Andersen Vi var...

Protest mod et påtænkt opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers

Som man har kunnet læse i aviserne for nogle uger siden, har et firma søgt Fiskeristyrelsen om tilladelse til et opdrætsanlæg til muslinger, herunder østers.Anlægget...

Nationalpark Kongernes Nordsjælland - høringssvar

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er nu udpeget som den femte danske nationalpark! I den forbindelse har der været en række offentlige orienteringsmøder,...
   1 ... 3