Pressemeddelelse

DOF Nordsjælland hilser den nye Naturnationalpark velkommen! Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland er begejstrede for, at Nordsjælland lokalt skal bidrage...

Boligbirding 2020

Tornirisk, foto Jens Lodal Boligbirding konkurrencen for 2020 er afsluttet med udgangen af juni måned. Det blev med rekord i antallet af deltagere, nemlig 27 mod...

Boligbirding i fem måneder - nye rekorder!

Boligbirding konkurrencen har nu kørt i fem måneder, og der er undervejs kommet stadig flere deltagere til, så nu er vi oppe på 27 fugleobservatører. Det er...

Ny opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel coronavirus (covid 19) beredskabsplan for hele DOF gældende fra 12. maj 2020 DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet...

Boligbirding 2020 – Status efter 4 måneder

Nu er der kommet rigtig gang i trækfuglene fra syd, både rovfugle og ikke mindst de mange sangfugle og vadefugle. Siden sidste korte rapport er vi nu blevet 26...

Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...

Boligbirding 2020 - Status marts – Nye deltagere?

Ny deltager? I disse tider med corona-virus/covid-19 er mange mennesker tvunget til at være meget hjemme. Under sådanne forhold kan Boligbirding være et både...

Coronavirus - beredskabsplan for hele DOF

Dansk Ornitologisk Forening har udsendt en beredskabsplan, for hele DOF. Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID 19! Det betyder at: Alle DOFs...

Høringssvar på nationalparkplan for Kongernes Nordsjælland

Dansk Ornitologisk Forening har sendt høringssvar på nationalparkplanen. Overordnet er vi meget tilfredse med planen og det fokus, der er på naturen. Du kan...

Boligbirding 2020 - status

Boligbirding konkurrencen har kørt siden den 1. januar og varer til udgangen af juni måned. Der har allerede været god aktivitet i Nordsjælland, men flere...
   1  2 ... 5