Høringssvar på VVM-rapport for Søborg Sø

I projekt Søborg Sø er målet er genopretning af søen og genskabe landskabet mellem Søborg og Græsted, som det så ud før området blev drænet. Projektet...

Indkaldelse til Generalforsamling i DOF Nordsjælland den 6. februar 2021

Den årlige Generalforsamling, der plejer at blive afholdt på Nødebo Kro, vil i 2021 foregå pr. mail. Vi har måttet kigge frem i tiden og allerede nu afgøre,...

Boligbirding 2021

Boligbirding fortsætter i 2021 – dog med lidt ændringer og udvidelser i forhold til 2020. Nu skal hver enkelt deltager indtaste observationer både i DOF-Basen...

Corona nedlukning

Bedst som vi lige var kommet i gang med aktiviteterne igen, så må vi endnu engang lukke alle vores aktiviteter for medlemmerne ned, da vi ikke er omfattet af de...

Pressemeddelelse

DOF Nordsjælland hilser den nye Naturnationalpark velkommen! Dansk Ornitologisk Forening Nordsjælland er begejstrede for, at Nordsjælland lokalt skal bidrage...

Boligbirding 2020

Tornirisk, foto Jens Lodal Boligbirding konkurrencen for 2020 er afsluttet med udgangen af juni måned. Det blev med rekord i antallet af deltagere, nemlig 27 mod...

Boligbirding i fem måneder - nye rekorder!

Boligbirding konkurrencen har nu kørt i fem måneder, og der er undervejs kommet stadig flere deltagere til, så nu er vi oppe på 27 fugleobservatører. Det er...

Ny opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel coronavirus (covid 19) beredskabsplan for hele DOF gældende fra 12. maj 2020 DOFs lokalafdelinger, fuglestationer, seniorgrupper, udvalg mv. i hele landet...

Boligbirding 2020 – Status efter 4 måneder

Nu er der kommet rigtig gang i trækfuglene fra syd, både rovfugle og ikke mindst de mange sangfugle og vadefugle. Siden sidste korte rapport er vi nu blevet 26...

Opdateret beredskabsplan vedr. COVID-19

Generel beredskabsplan for hele Dansk Ornitologisk Forening pr. 24 marts 2020 Formålet er at reducere smitten med coronavirus, COVID-19 Alle DOFs officielle...
   1  2 ... 5